Renditingimused

Lauanõude laenutamise üldtingimused

1.  Tagastatav inventar peab olema korrektselt pakitud samadesse pakenditesse, kus nad olid rendile andes. Nõudest tuleb eemaldada söök-jook ja muud lisad (paber, küünlarasv jne), kui tagastamiseks on nõudes söök-jook eemaldamata, lisandub prügi menetlustasu. NB! Sorteerimata inventari tagastamisel esitatakse kliendile sorteerimise eest arve 20% inventari rendihinnast.
2.  Kõik pretensioonid renditava inventari suhtes tuleb esitada sama päeva jooksul, kui inventar saadi, enne laenutustoodete kasutamist, hilisemaid pretensioone ei arvestata.
3.  Rentnik kohustub tagastama täpselt sama inventari, samas koguses vastavalt tellimuslehele. Inventari tagastamisel puudu jäänud/vahetusse läinud üksikuid (alla 5% tellitud toodetest) laenutustooteid on Rentnikul võimalik tagantjärele tuua/vahetada ainult tagastuspäeva jooksul. Hilisemaid tagastamisi/vahetamisi ei arvestata.
5. Vahetusse läinud või purunenud inventar kuulub Rentniku poolt välja maksmisele Rendileandja poolt kehtestatud müügihinna ulatuses.
NB! Rendihindade sisse ei ole arvestatud transpordikulusid!

Tekstiilide laenutamise üldtingimused

1. Tekstiilid antakse kliendile üle puhtalt ja triigitult ning riidepuudel. Tekstiile  tagastades tuleb tagastada ka riidepuud.
2. Tekstiilide laenutushind sisaldab pesuteenust, aga ei sisalda keemilist puhastust, näiteks küünlarasva eemaldamine, pliiatsi jälgede eemaldamine jne.
3.
 Kõik pretensioonid renditavate tekstiilide suhtes tuleb esitada sama päeva jooksul, kui tekstiilid saadi, enne tekstiilide kasutamist, hilisemaid pretensioone ei arvestata.

4. Tekstiile ei ole lubatud triikida, õmmelda, pesta, pesumajja viia, kinnitada nõeltega, klambritega. Tekstiilidele ei või kinnitada lisandeid klambritega, nõeltega, haaknõeltega, liimiga. Tekstiile on lubatud kasutada ainult sihtotstarbeliselt.
5. Rentnik kohustub tagastama täpselt samad tekstiilid, samas koguses, vastavalt tellimuslehele. Tekstiilid tuleb tagastada (kilesse) pakendatult, tekstiile ei või tagastada pakendamata (lahtiselt). Tekstiilide tagastamisel puudu jäänud/vahetusse läinud üksikuid (alla 5% tellitud kogusest) tekstiile on Rentnikul võimalik tagantjärele tuua/vahetada tagastuspäeva jooksul. Hilisemaid tagastamisi/vahetamisi ei arvestata.
6. Vahetusse läinud või rikutud tekstiilid  kuuluvad Rentniku poolt välja maksmisele Rendileandja poolt kehtestatud müügihinna ulatuses.
NB! Rendihindade sisse ei ole arvestatud transpordikulusid!

Mööbli laenutamise üldtingimused     

1. Renditav inventar antakse kliendile üle kokkulepitud ajal, kohas ja mahus.
2. Kõik pretensioonid renditava inventari suhtes tuleb esitada sama päeva jooksul,
kui inventar saadi,  enne kasutust, hilisemaid pretensioone ei arvestata.
3. Inventari kahjustamise korral, kui inventari on võimalik remontida, on Klient
kohustatud hüvitama Reserv Rent OÜ-le inventari remondi kulutused. Juhul,
kui inventari ei ole võimalik remontida, on Rentnik kohustatud hüvitama inventari
 soetusmaksumuse täies ulatuses.
4. Renditud inventari kaotsimineku korral on Rentnik kohustatud hüvitama inventari
soetusmaksumuse täies ulatuses.
5. Rentnik kohustub kasutama renditud inventari sihipäraselt.
6. Tehniliste vahendite loetelu ja seisukord fikseeritakse nende üleandmisel.
7. Tagastamisel puudu jäänud/vahetusse läinud üksikuid (alla 5% tellitud kogusest) laenutustooteid on Rentnikul võimalik tagantjärele tuua/vahetada tagastuspäeva jooksul. Hilisemaid tagastamisi/vahetamisi ei arvestata.

Rendihindade sisse ei ole arvestatud transpordikulusid!